Cada negoci té les seves necesitats d’experiencia d’usuari

Donat el context d’us dels serveis de reparacions de persianes, no necessitarien més una web mòbil que no pas una web sencera quan fem una publicitat amb fulletons de paper?

Aquest imatge mostra el diagrama de la disciplina del disseny centrat en l’usuari.

Activitats necessàries per fer un disseny centrat en l’usuari:

1. Especificar el context d’us.
Anàlisi de qui utilitza el producte i en quines condicions l’utilitzarà.

2. Especificar els requisits.
Disseny del prototipus que lligui els objectius del negoci amb les metes de l’usuari per a que el producte tingui èxit.

3. Crear el disseny.
Implementació del disseny construint en etapes des de diferents prototipus fins al disseny complet.

4. Avaluació del disseny.
L’entrega inclou la revisió de la qualitat i la avaluació de la satisfacció per part dels usuaris del producte entregat.

Quan satisfem millor l’experiència d’usuari, serà més probable que els usuaris comparteixin la seva experiència positiva amb les seves amistats. El nostre producte por arriba a ser «viral» gràcies a una experiència d’usuari positiva.

Us recomano aquest póster sobre disseny de l’experiència d’usuari amb una divisió en 4 fases: Anàlisis, Disseny, Implementació i Entrega.

Deja un comentario