Curs de Marketing Viral

Objetius

Coneix com es crea una campanya «boca-orella» a Internet i com explotar les xarxes socials per incrementar el coneixement de la teva marca.

Programa

El màrqueting viral consisteix en una sèrie de tècniques de màrqueting que intenten explotar les xarxes socials per produir increments exponcials en «coneixement de marca» mitjançant processos d’autorreplicació viral anàlegs a l’expansió d’un virus informàtic. Se sol basar en el boca a boca mitjançant mitjans electrònics; usa l’efecte de «xarxa social» creat per Internet i els moderns serveis de telefonia mòbil per a arribar a una gran quantitat de persones ràpidament.

Per la seva banda el «linkbaiting» és una tècnica viral d’alta efectivitat i baix cost: consisteix en la creació de contingut amb la finalitat que sigui utilitzat com referència per altres portals, blogs i llocs web de referència, de manera que es generi un coneixement de la nostra empresa o marca i es creïn la major quantitat possible d’enllaços en altres llocs que apuntin a la nostra web.

el poder del màrqueting viral resideix en la seva capacitat per a estendre’s ràpidament per la web ja sigui d’una forma natural o recolzant-se en els nostres esforços. La web és un mitjà idoni que per la seva pròpia naturalesa afavoreix el concepte de viralitat. En aquesta Càpsula descobrirem els principis que són denominador comú en les campanyes virals, així com trucs i estratègies específiques per a promocionar eficaçment el nostre lloc web o producte.

TEMARI

1. Què és el màrqueting viral
• Història
• Característiques d’un “viral”
• Beneficis

2. El ‘linkbaiting’
• Pot el ‘linkbaiting’ convertir-se en «un viral”?
• Tècniques de linkbaiting
o El mitjà: post, imatge, podcast, vídeo?
o El contingut
o El títol
o L’objectiu: comunitats de nínxol, sistemes de promoció de notícies, bloggers, xarxes socials, fòrums
• Mesurament i seguiment
• L’èxit
o Repercussió en cercadors
o Generació de corrent d’opinió
o Reputació
o Tràfic

3. Exemples i casos d’èxit

Lloc realització curs

Cibernàrium C/Marie Curie s/n Barcelona 08042, Telèfon: 932917610